با توجه به اینکه طبق #قوانین #جمهوری #اسلامی ایران کلیه اتباع ایرانی که قصد خروج از کشور را دارند می‌بایست پیش از مراجعه به #پلیس کنترل #گذرنامه مستقر در #فرودگاه، مبلغی که میزان و توضیحات مربوطه آن در ذیل همین صفحه نیز آورده شده است را تحت عنوان عوارض #خروج از کشور به حساب #دولت واریز نمایند، تسهیلاتی مانند دستگاه‌های #خودپرداز اختصاص یافته جهت انجام #پرداخت_عوارض_خروج از کشور در نقاط مختلف #ترمینال #مسافری فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) فراهم گردیده است، لازم بذکر است علاوه بر امکانات فوق‌الذکر جهت پرداخت عوارض خروج از کشور در ترمینال مسافری فرودگاه، #مسافران محترم می‌توانند قبل از مراجعه به فرودگاه نیز با مراجعه به درگاه پرداخت #اینترنتی سازمان امور #مالیاتی کشور بصورت اینترتی جهت پرداخت عوارض اقدام نموده و یا با استفاده از #اپلیکیشن‌های بله و ایوا عوارض خروج از کشور را پرداخت کنند. لازم بذکر است مسافران محترم می‌بایست فیش عوارض خروج از کشور را هنگام مراجعه به پلیس گذرنامه در فرودگاه به همراه داشته باشند و یا در صورت واریز مبلغ بصورت اینترنتی، حتماً از تراکنش خود پرینت تهیه فرمایند.

منبع: https://www.ikac.ir/exit-toll

**شایان ذکر است در صورت پرداخت اشتباه عوارض خروج از کشور می‌توانید به سایت www.evat.ir مراجعه نموده و جهت استرداد آن اقدام نمایید،

همچنین در صورت پرداخت عوارض خروج از کشور و عدم استفاده از آن، تا پایان سال جاری میتوانید جهت خروج از کشور از آن استفاده نمایید**

نرخ عوارض خروج از کشور (سفرهای عادی) نخستین سفر در سال دومین #سفر در سال سومین سفر در #سال به بالا ٤,٠٠٠.٠٠٠ ریال ٦,٠٠٠.٠٠٠ ریال ٨,٠٠٠.٠٠٠ ریال

Click To Tweet
#نرخ عوارض خروج از #کشور ( #سفرهای #حج تمتع و #عمره)
نخستین سفر در سال دومین سفر در سال سومین سفر در سال به بالا
١,٣٢٠.٠٠٠ریال ١,٩٨٠.٠٠٠ ریال ٢,٦٤٠.٠٠٠ ریال
همچنین نرخ عوارض خروج از کشور (سفرهای #زیارتی – عتبات عالیات) برای سفر نخست ٣٧٥,٠٠٠ ریال و برای سفرهای بعدی ٤٥٠,٠٠٠ ریال است.
شماره حساب واریز عوارض خروج از کشور (بنام اداره کل امور مالیاتی – نزد #بانک #ملی #ایران): ٢١١٠١٠٠٢٥٠٠٠٩