جدول درصد جریمه کنسلی بلیط هواپیمایی زاگرس ایر

 

 

شرایط کنسلی بلیط طبق قوانین ایرلاین می باشد.