نکاتی که باید نسبت به سفر کردن در دوران کرونا، کریسمس و سال نو میلادی بهشون توجه کنید؛