کلیه مسافران به مقصد ترکیه فرم الکترونیکی سلامت را تکمیل نمایند.
احتراماً پیرو بخشنامه وزارت بهداشت ترکیه کلیه مسافران به مقصد ترکیه (بدون در نظر گرفتن ملیت مسافر و حتی مسافران با ملیت ترکیه) ملزم می باشند کمتر از ۷۲ ساعت قبل از موعد پرواز، فرم الکترونیکی سلامت را تکمیل و تاییدیه این فرم را به صورت پرینت کاغذی و یا در گوشی موبایل – تبلت (دارای QR Code) قبل از پرواز به کانتر پذیرش فرودگاه ارائه نمایند.