در صورتیکه با پرواز قطرایرویز سفر می کنید این فرم را تکمیل نمایید.

مسفران ملزم به تکمیل، امضاء فرم رضایت نامه در باجه های کانتر همراه با نتیجه منفی تست PCR (کووید-۱۹) خود هستند.

برای دانلود فرم اینجا را کلیک کنید.