شرایط جدید مسافرت به کشور فیلیپین

بخشنامه (۱۶۰ ب) به تاریخ سوم فوریه (۱۴ بهمن ۱۴۰۰ )

برطبق آخرین آپدیت ورود به کشور فیلیپین در شرایط همه گیری کووید ۱۹

صادر شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های عفونی فیلیپین(IATF-EID)

تاریخ شروع این دستورالعمل:

۱۰ فوریه ۲۰۲۲ معادل ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

برای اتباع خارجی  بدون ویزا

۱.در صورتی که بتوانند برای تجارت و گردشگری وارد فیلیپین شوند:

الف:واجد شرایط به عنوان شهروندان سابق فیلیپینی(بالیکبایان)

همسر خود و یا فرزندان همراه آنان

ب:شهروندان کشورها موجود در لیست اعلام شده در ادامه این بخشنامه

مجاز به حق اقامت تا ۳۰ روز از تاریخ ورود

ج:کسانی که واکسیناسیون را کامل کرده اند

کودکان زیر ۱۲ سال  برای سفر به فیلیپین همراه

پدر و مادر خود که کاملا واکسینه شده اند مشکلی برای ورود ندارند.

۲.تمام افراد دارای شرایط بالا که موفق به ورود به فیلیپین شوند موظف هستن

مدت ۷روز (یک هفته کامل) شرایط خود مراقبتی (SELF-MONITOR) را انجام داده و از سلامت ورود خود اطمینان حاصل نماید و در صورت مشاهده علائم احتمالی ناشی از عوارض و یا هر شرایطی شبیه عوارض بیماری کوید ۱۹باشد شرایط جسمی خود را به مقامات محلی(LGU)  گذارش نمایید در ضمن با توجه به قوانین جدید ذکر شده (خود مراقبتی) دیگر نیازی به قرنطینه در هتل نمی باشد.(قرنطینه اجباری)

۳.دارا بودن همه دلایل زیر موجب خواهد شد اتباع خارجی توسط کشور فلیپین واکسینه شده قلمداد گردند:

الف:دوز دوم واکسن تزریق شده باشد یا از تزریق دوز اول ۱۴ روز کامل گذشته باشد

(قبل از تاریخ سفر از کشور مبدا)

ب:واکسن تزریق شده باید مورد تایید سازمان های EUA  وCSP  باشد و از FDA سازمان غذا و دارو فیلیپین و WHO سازمان بهداشت جهانی مجوز تزریق اظطراری را دریافت کرده باشد.

ج:دارا بودن و ارائه مدارک تزریق واکسن:

الف:گواهی از سازمان بهداشت جهانی

ب:گواهی واکسن کشور فیلیپین(VaxCertPH)

ج: ارائه گواهی واکسن الکترونیکی دولت کشور خارجی مشابه سایت  (www.salamat.gov.ir)

د:هر نوع مدارکی که اثبات کننده تزریق واکسن باشد.

در پایان باید ذکر شود که شهروندان ایرانی که به دنبال سفر گردشی فیلیپین هستن فعلا جزو این بخشنامه نمی باشند اما طبق رایزنی های مجموعه جزیره سفر ایرانیان با سفارت کشور فیلیپین امید های جدیدی در باب سفر ایرانیان ایجاد شده است.

لیست کشور های شامل این بخشنامه:

برگردان شده به فارسی توسط تیم جزیره سفر ایرانیان ©

© Translated into Persian by the Iranian Travel Island team