جدول درصد جریمه کنسلی بلیط هواپیمایی معراج ایر

شرایط کنسلی بلیط طبق قوانین ایرلاین می باشد.