AEEDC نمایشگاه دندانپزشکی ایدک
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندانپزشکی دبی (AEEDC) نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندانپزشکی دبی (AEEDC) از مهمترین و معتبر ترین
رویداد های حوزه دندانپزشکی در خاورمیانه، غرب آسیا و شمال آفریقا است. این نمایشگاه که با هدف ارتقای سطح علمی متخصصین دندانپزشکی این ناحیه از جهان می باشد، با برگزاری نشست های آموزشی تخصصی و به روز، مورد توجه بسیاری از دندانپزشکان با سابقه و جهان قرار می گیرد. نمایشگاه و کنفرانس بین المللی دندانپزشکی دبی، هر ساله تازه ترین فناوری ها، مواد و محصولات صنعت دندانپزشکی را نیز معرفی و به نمایش می گذارد و از این حیث فرصتی عالی برای تولید کنندگان این موارد می باشد تا شبکه تجاری خود را گسترش دهند.

AEEDC نمایشگاه دندانپزشکی ایدک

<

>